Skip to main content

Nyheter


Tiltak for å bekjempe arbeidslivskriminalitet: Samarbeidsavtaler utestenger kriminelle

Skatteetaten har inngått samarbeidsavtaler med noen av landets største innkjøpere i byggebransjen. Hensikten er å gi dem et godt beslutningsgrunnlag slik at de ikke gir kontrakter til kriminelle aktører. Oslo kommune var først ute, og resultatene så langt tyder på at dette er et effektivt virkemiddel.

Avtalen innebærer at leverandører som vil inngå kontrakt med Oslo kommune, må signere en avtale som gir tilgang til taushetsbelagte opplysninger hos Skatteetaten, om medarbeidere, underleverandører og skatte- og avgiftsforhold.

Les mer her.