Skip to main content

Nyheter


Standard for tjenesteleveranser til for brann- og sikkerhetssystemer

Standarden, NS-EN 16763:2017 Tjenesteleveranser for brann- og sikkerhetssystemer, omfatter leveranser for tjenester for brannalarmanlegg, slokkeinstallasjoner og sikkerhetsanlegg. Den er nå utgitt i norsk oversettelse.

Standarden gjelder tjenesteleveranser for:

  • brannsikkerhetssystemer medregnet, men ikke begrenset til brannalarmanlegg, faste brannslokkesystemer og brannventilasjonssystemer
  • sikkerhetssystemer medregnet, men ikke begrenset til innbrudds- og overfallsalarmer, systemer for adgangskontroll, områdebeskyttelsessystemer og video-overvåkingssystemer
  • en kombinasjon av slike systemer inkludert de delene av et alarmoverføringssystem som tjenesteleverandøren har akseptert ansvaret for ved kontraktsinngåelse.

Trygghetsalarm og alarmmottakssentraler er ikke omfattet i standarden.

Les mer (eller kjøp) her.