Skip to main content

Nyheter


Spennende frokostmøte 24. oktober

Bilde: Roy Stranden (t.v.) og Yngve Dahl Østrøm

Den 24. oktober ble det holdt et spennende frokostmøte i regi av ASIS hos Posten Norge. To gode innledere stod på programmet: Yngve Dahl Østrøm, Security & Contingency Planning Manager i DHL og Roy Stranden, sikkerhetsleder i Tolldirektoratet og forfatter av boken «Sikring». Yngve Dahl Østrøms innledning fokuserte på hvordan man lykkes med å skape og utvikle en kultur med motiverte og årvåkne ansatte som aktivt bidrar positivt til ønsket sikkerhetsnivå, høy kundetilfredshet, og god lønnsomhet. Roy Stranden tok utgangspunkt i sin bok og la i sin innledning vekt på at sikkerhetsfaget utvikler seg som en konsekvens av økte krav og større kompleksitet, og dermed må de som jobber med sikkerhet også må utvikle seg. Stranden mente videre at i tillegg til erfaring som man opparbeider seg i det daglige arbeid og informasjon en tilegner seg gjennom nettverk må en i fellesskap bygge opp en mer tilgjengelig kunnskapsbase.

I tillegg til gode innledninger var frokostmøtet en god arena for uformell nettverksbygging blant medlemmer som i det daglige sitter i ulike bedrifter, men som deler mange felles utfordringer med kolleger i ASIS. Neste mulighet for å treffe gode kollegaer er årsmøtet som avholdes onsdag 4. desember. Da blir det også faglige innledninger og ikke minst julebord! Vel møtt!