Skip to main content

Nyheter


Regjeringsoppnevnt utvalg foreslår ubevæpnet politi

I dag kl. 09:30 leverte utvalget sin rapport til justis- og beredskapsministeren.

Utvalget foreslår at dagens løsning med fremskutt lagring fortsetter og at det innføres elektrosjokkvåpen som et alternativ. De anbefaler også at antallet politipatruljer økes. Tidligere leder av beredskapstroppen tok disens og ønsker fremskutt lagring på kroppen med våpen uten magasin.

Utvalget har totalt 11 forslag til forbedringer

Mer om utvalgets anbefalinger kan du lese her.