Skip to main content

Nyheter


Politiet må spare 143,7 millioner kroner

(Politiforum.no)
Regjeringa fortsetter sin avbyråkratiserings- og effektiviserinsreform, og trekker politiet for 82,7 millioner kroner neste år. I fjor var tallet 66,9 millioner. Med andre ord skal nesten 14 millioner kroner ekstra spares på avbyråkratisering i år.

40 millioner kroner skal spares som følge av effektivisering av anskaffelsesrutiner i politiet. I fjor skrev Politiforum om hvordan politiet kunne spare flere hundre millioner de kommende årene på effektivisering av anskaffelser, og anskaffelsesjefene sa de håpet midlene kunne brukes til det beste for etaten. 40 millioner ser i alle fall ut til å trekkes inn.

Videre må politiet og påtalemyndigheten spare 21 millioner kroner som følge av at digitalisering av post. Totalt ender dermed politiet og pÃ¥talemyndigheten opp med å måtte spare 143,7 millioner kroner.

«Samlet vil det være behov for stram styring og prioritering av ressursbruken også i 2017», skriver departementet om politiets 2017-økonomi.

Nesten 400 millioner på fire år

I fire år har den blå-blå regjeringa krevd de såkalte ABE-tiltakene, også fra politiet i en vanskelig økonomisituasjon.

Totalt har nesten 400 millioner kroner blitt trukket fra budsjettet til politiet på disse årene, og politiet må effektivisere mer og mer for hvert år. I år betyr det at politiet må effektivisere for rundt 40 prosent mer enn i fjor.

Avbyråkratiserings- og effektiviseringstiltak i forslag til statsbudsjett de fire siste årene:

2017: 143,7 millioner kroner

2016: 103,8 millioner kroner

2015: 101,2 millioner kroner

2014: 51,9 millioner kroner