Skip to main content

Nyheter


NSMs Årsrapport 2015 – Kappløp om sikkerhet

Den sikkerhetspolitiske situasjonen endret seg vesentlig i 2014, og endringen akselererte ytterligere i 2015. 


Internasjonale konflikter 
har de siste årene inneholdt et bredere spekter av virkemidler enn tidligere.  Trusselaktørene bruker mer avanserte metoder, og risiko- og sårbarhetsbildet er blitt mer komplekst. Utover i 2015 økte antall mennesker på flukt til Europa kraftig, og asyltilstrømningen til Norge økte vesentlig.  Internasjonaliseringen kan føre til at konflikter andre steder får konsekvenser nasjonalt gjennom radikalisering, trussel fra fremmedkrigere og polarisering.  Flere på flukt fra konfliktområder gjør situasjonen mer uoversiktlig, og situasjonen forverres.

Last ned rapporten her.