Mandag avgjorde Personvernnemnda at hensynet til politiets interesser veier tyngre enn hensynet til personvernet. Etter et ran i 2011 følte flere fra handelsstanden i Brumunddal seg utrygge på jobb, og politiet ønsket seg lenge kameraovervåkning i sentrum. Fem overvåkningskameraer ble satt opp i 2014, med støtte fra politikerne. To år senere, i oktober 2016, ba datatilsynet politiet snarest om å avslutte overvåkningen.

Les mer på NRK