Skip to main content

Nyheter


Finanstilsynets ROS analyse 2016 er klar

Generelt solide og stabile betalingssystemer i 2015

 Finanstilsynet vurderer betalingssystemene generelt som solide og stabile i 2015. På enkelte områder er det likevel rom for forbedringer. I flere foretak er det observert at blant annet kriseløsninger, styring av operasjonell risiko og styring av tilganger kan bli bedre, sier seksjonssjef Olav Johannessen.

Artikkel i DN kan du lese her og laste ned rapporten fra Finsntilsynet.no her.