Skip to main content

Nyheter


Dokumentdatabasene som gir svar

Har du spørsmål i forbindelse med ID-, reise- eller underlagsdokumenter, kan referansedatabasene være et godt sted å starte letingen.

Referansedatabasene inneholder en mengde detaljerte opplysninger om ID-, reise- eller underlagsdokumenter som kan være til stor hjelp. Her finner du en kort oversikt over hvilke referansedatabaser som er tilgjengelige og mer om hva som må til for å få tilgang til dem.

Les mer og få tilgang til databasene her.