Skip to main content

Nyheter


2020 et aktivt år for ASIS

2020 blir et aktivt år for ASIS der vi vil tilby medlemmene flere aktiviteter.

Det unike med ASIS er det brede internasjonale nettverket der medlemmene har mulighet til å delta på kompetansesamlinger, seminarer og workshops internasjonalt. Og med det både få økt sin profesjonelle kunnskap og knytte nyttige nettverk med sikkerhetseksperter over hele verden. I tillegg tilbyr ASIS sine medlemmer ulike treff og seminarer i Norge kommende år. Datoene for arrangementer er nå lagt, og disse er:

  • Faglig frokostmøte, onsdag 4. mars, kl. 08.00 – 10.00
  • Faglig frokostmøte, onsdag 28. april, kl. 08.00 – 10.00
  • Sommeravslutning med faglig innhold og sosialt samvær, onsdag 3. juni, kl. 17.00-21.00
  • Faglig frokostmøte, torsdag 10. september, kl. 08.00 – 10.00
  • Faglig frokostmøte, torsdag 5. november, kl. 08.00 – 10.00
  • Årsmøte med faglig innhold og julebord, torsdag 10. desember, kl. 17.00-22.00

 

Hensiktene med disse samlingene er både å gi medlemmene faglig, kunnskapsbasert informasjon og skape arenaer der man kan knytte kontakter som vil være nyttig. Alle arrangementer er gratis og vi vil sende separat invitasjon til disse. Hjertelig velkommen!.