Styret desember 2017 til desember 2018

Svein Erik Fatnes, styreleder (Ny som leder, gjenvalgt i styret))
Siri F. Mikalsen, styremedlem (Gjenvalg)
Terje Ulfsten, styremedlem (Gjenvalg)
Håvard Walla, styremedlem (NY)
Glenn Arild Pettersen (NY)

Du kan melde deg inn på to måter:
1) For innmelding og betaling av kontingenten direkte til ”moderorganisasjonen” går du inn her og følger prosedyren som er greit forklart.

Du kan også melde deg inn ved å fylle ut de gule feltene i Søknadsskjema ASIS USA og sende til s-fatnes@online.no

Medlemskapet gir deg tilgang til et nettverk av nesten 40.000 globale sikkerhetskolleger, diverse seminarer og kongresser, litteratur, sertifiseringer, med mer.