Nyheter

Tiltak for å bekjempe arbeidslivskriminalitet: Samarbeidsavtaler utestenger kriminelle

Av 17. august 2017 november 29th, 2018 Ingen kommentarer

Skatteetaten har inngått samarbeidsavtaler med noen av landets største innkjøpere i byggebransjen. Hensikten er å gi dem et godt beslutningsgrunnlag slik at de ikke gir kontrakter til kriminelle aktører. Oslo kommune var først ute, og resultatene så langt tyder på at dette er et effektivt virkemiddel.

Avtalen innebærer at leverandører som vil inngå kontrakt med Oslo kommune, må signere en avtale som gir tilgang til taushetsbelagte opplysninger hos Skatteetaten, om medarbeidere, underleverandører og skatte- og avgiftsforhold.

Les mer her.