Nyheter

Den norske IKT sikkerhetskulturen 

Av 10. oktober 2016 november 29th, 2018 Ingen kommentarer

Det nye for årets sikkerhetsmåned er publiseringen og offentliggjøring av hovedfunn fra ”Den norske informasjonssikkerhetskulturen” – som er en unik undersøkelse nasjonalt og internasjonalt. Med 15 000 respondenter er denne undersøkelse en av de mest omfattende undersøkelsene som er gjennomført i Norge i nyere tid.

Med denne undersøkelsen kan vi for første gang presentere ny kunnskap om hvordan befolkningen forholder seg til digital risiko i den omstillingen som nå preger Norge. Vi har undersøkt hvilke mekanismer som er av betydning for vår nasjonale digitale sikkerhetskultur, og har følgende hovedkonklusjoner:

o Det er i ferd å vokse frem en selvtektskultur på nett. Det er lav tillit til at politiet kan forhindre nettkriminalitet og mange støtter at den enkelte kan og bør ta loven i egne hender. Dette vil lede til en nedkjølingseffekt i digitaliseringsarbeidet.

o Befolkningen vet ikke nok om hvordan ”alt henger sammen med alt”. Lysne I utvalget har beskrevet hvordan kritiske samfunnsfunksjoner bygges opp av lange og komplekse digitale verdikjeder. Troen på at egne sikkerhetstiltak (god netthygiene) hjelper til med å beskytte samfunnet mot trusler er lav.

o Norge er i en stor digital omstilling, og det forventes at den enkelte skal ta ansvar for å beskytte seg selv og de rundt seg. Det er et åpenbart behov for kunnskap om trusler og sikringstiltak, men myndighetene gjør lite for å sørge for at befolkningen gis utdanning selv om digitaliseringen krever det. Dette fører til økt risiko for samfunnet og økt utrygghet for den enkelte.

Last ned rapporten her